ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ